top of page

            Detaljer

Detaljer är det som skapar en helhet och sätter den personliga prägeln på ditt hem. Ibland kan det vara svårt att se och veta vilka detaljer som lyfter fram det bästa i ett rum.

När vi jobbar med homestyling inför en försäljning strävar vi alltid efter att hitta saker som redan finns i hemmet och se till att de lyfts fram på bästa sätt. Ofta behöver man både skala av en del och lägga till en del för att få hemmet personligt men inte för privat.

 

Vid en homestaging ser vi till att hitta en röd tråd och adderar därefter möbler men också attiraljer som gör att bostaden inte känns obebodd. Detaljerna är sådana som ofta inte märks men som skapar ett helhetsintryck.

 

Vid större inredningsuppdrag arbetar vi med detaljer utifrån det som redan finns i bostaden i ännu högre utsträckning. Utifrån en första diskussion om stil och färgval vet vi vilka detaljer vi kan arbeta vidare med.

 

I de flesta uppdrag arbetar vi mycket med växter och naturliga material som inslag.

 

Kontakta oss så får du veta mer 

 

bottom of page